Certifikace

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Živnostenské listy

Živnostenský list Živnostenský list Živnostenský list

Quality Austria - certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2008

ÖQS - certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 ÖQS - certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000

Quality Austria - certifikát systému managementu ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2004

ÖQS - certifikát systému managementu ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2004 ÖQS - certifikát systému managementu ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2004

Quality Austria - certifikát systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001:2007

ÖQS - certifikát systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001:1999 ÖQS - certifikát systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001:1999

Politika integrovaného systému managementu

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o bezpečnosti / Safety certificate

Osvědčení o bezpečnosti Osvědčení o bezpečnosti Safety certificate

Zkouška F 00

Zkouška F 00 Zkouška F 00 Zkouška F 00

Zkouška F 01

Zkouška F 01 Zkouška F 01 Zkouška F 01 Zkouška F 01
Zkouška F 01 Zkouška F 01

Zkouška F 02

Zkouška F 02 Zkouška F 02 Zkouška F 02 Zkouška F 02
Zkouška F 02

Zkouška F 11

Zkouška F 11 Zkouška F 11 Zkouška F 11

Svařování

Osvědčení o zkoušce svářeče
Pověření - svářečského technika WS ANB Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek Osvědčení o zkoušce svářeče
Osvědčení o zkoušce svářeče Osvědčení o zkoušce svářeče Osvědčení o zkoušce svářeče Osvědčení o zkoušce svářeče

Mechanizace

Průkaz způsobilosti Průkaz způsobilosti Průkaz způsobilosti