Informační povinnost

NOR a.s.

Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK (formát pdf)
Účetní závěrka 2015 (formát pdf)
Pozvánka na valnou hromadu (formát pdf)

Účetní závěrka 2016 + zpráva o vztazích (formát pdf)
Pozvánka na řádnou valnou hromadu (formát pdf)