Jeřábové dráhy a speciální dráhy

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Společnost NOR a.s. provádí již 10 let opravy i výstavbu nových jeřábových drah, pro zajištění provozu jednotlivých speciálních technologií. Zvláště se jedná o zauhlování, přesné dělení materiálu např. ve dřevozpracujícím průmyslu.

Zároveň provádíme servis na jeřábových drahách pro věžové jeřáby, které jsou na stálých lokalitách. Jedná se o technologie, kde vzájemná poloha kolejnicových pasů má vliv na ostatní navazující zařízení např. laserového krácení materiálu apod.

Podívejte se na ukázky našich realizací

Po kliknutí na obrázek se Vám zobrazí větší obrázek v samostatném okně.

silniční stavby silniční stavby silniční stavby