Zastupování při úředních jednání s DÚ

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Zároveň zajišťujeme pro naše zákazníky komunikaci s úřady při změnách týkajících se kolejiště. Jedná se jak o změnu dispozice kolejiště ( přistavěním či demontáží kolejí a výhybek ), tak i samotné zrušení celé vlečky.

Máme rovněž zkušenosti jednak s obnovením činnosti vlečky, tak i s se zaevidování vlečky zcela nové.

Za stěžejní činnost považujeme naši podporu při jednání se zástupci státní správy a SŽDC. Zabýváme se také v rámci této činnosti vypracováním potřebných smluv a řádu, umožňujícího legislativně správný provoz na daném kolejišti.