Vítejte na stránkách společnosti NOR a.s.

Podnikatelská filosofie akciové společnosti NOR vychází z předpokladu, že jen propracované detaily mohou vytvořit optimální výsledek.

Profil společnosti NOR a.s.

Společnost NOR a.s. byla založena v roce 1991 se zaměřením na rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku. Mezi ně patří zejména komplexní rekonstrukce zhlaví kolejiště, rekonstrukce nástupišť a přejezdové úpravy. Dalším profilem společnosti je rekonstrukce nebo výstavba pozemních komunikací a odstavných ploch včetně kanalizace.

V minulých letech byly prováděny též opravné práce v oblasti pozemního stavitelství - průmyslové stavby.

Společnost má též specialisty na opravné práce a drobnou údržbu dopravních staveb.

Poslání společnosti spatřujeme v kvalitním poskytování nabízených služeb v oblasti dopravního a zejména železničního stavitelství.

Naši významní partneři

České dráhy a.s.
Siemens, Kolejová vozidla s.r.o. v Praze
Město Trutnov
Viamont DSP a.s. v Ústí nad Labem
Skanska DS a.s.
Ferona a.s., Hradec Králové
ČEZ a.s.
AŽD Praha s.r.o.
EKO Logistics, s.r.o.
TransPlus (Česko) s.r.o.
B.T.C s.r.o.
Sokolovská uhelná a.s.
Hroch Milan
Klement a.s.

Stavby provádíme po celém území ČR.