Opravy a regenerace výhybkových konstrukcí

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Regenerace a opravy kolejových součástí a výhybek mají platné místo v naší činnosti z hlediska zlevnění stavebních prací. Jedná se o betonové i dřevěné pražce, výhybky a drobný svrškový materiál.

Zvláště se zaměřujeme na regeneraci výhybek. Kromě těchto základních komponentů připravujeme také přejezdové podkladnice a to jak z materiálu nového, tak i regenerovaného.

Podívejte se na ukázky našich realizací

Po kliknutí na obrázek se Vám zobrazí větší obrázek v samostatném okně.

silniční stavby silniční stavby silniční stavby