Akreditované školící středisko

NOR a.s. - školení v drážní dopravě, školení železničářů

Zajímáte se o vlaky a práci strojvůdce?
Přihlaste se k nám, zaškolíme Vás na žádanou profesi jako v autoškole.

Legislativní oblast

 • Novela zákona č. 134/2011 Sb. MD, o dráhách - zavádí licenci a osvědčení strojvedoucího
 • Prováděcí vyhláška č. 16/2012 Sb. MD, o odborné způsobilosti - zavádí činnost školicího střediska

Nabízené služby

 • Školení obecné odborné způsobilosti pro získání licence (120 hodin přípravy)
 • Školení zvláštní odborné způsobilosti pro získání osvědčení (160 hodin přípravy)
 • Školení strojvedoucích pro získání průkazu na vlečky
 • Školení pro získání oprávnění vstupu do kolejiště SŽDC

Doplňkové služby

 • Pravidelné školení
 • Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
 • Kurz přípravy ostatních provozních pracovníků (posunové čety)
 • Pronájem strojvůdce (status dopravce)

Zaměřujeme se na

 • Motorová hnací drážní vozidla (lokomotivy ČKD např. ř. 730, 740)
 • Speciální hnací drážní vozidla (vozy MSV MVTV2 ~ ř. 810, MHS O&K)
 • Infrastrukturu SŽDC a vleček (předpisy D1, D3, Dp17, Bp1, Z1, Z11)

Zázemí střediska

 • Učebna
 • Stravování
 • Možnost ubytování

Přihláška ke stažení

nor-prihlaska-skolici-stredisko.pdf

Osvědčení o akreditaci

    
drazni-urad-osvedceni-o-akreditaci.pdf   povereni-ke-skoleni-szdc-zam1.pdf