Svařování kolejí a navařování výhybek

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

Svařováním kolejnic a navařováním srdcovek ve výhybkách se věnujeme 15 let. Jedná se o kvalitativní zásahy do konstrukce, jimiž se prodlužuje životnost kolejového materiálu. Technologické postupy jsou pro jednotlivé technologické postupy přesně stanoveny.

Kolejnice svařujeme metodou Inneshield a termitovými svary metodou SOWOS. Dále se věnujeme navařováním srdcovek výhybek, křídlových kolejnic a přídržnic. Tyto výkony mají významný vliv na prodloužení životnosti výhybkových součástí.

Podívejte se na ukázky našich realizací

Po kliknutí na obrázek se Vám zobrazí větší obrázek v samostatném okně.

Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS Svařování kolejí a navařování výhybek, Svařování kolejnic provádíme metodou Innershield a termitem metoda SOWOS